Produkcja

Nasze torby produkowane są w kilku zakładach w Indiach. Wszystkie wykonywane są ręcznie przez najlepszych kaletników. Stosujemy torby z bardzo
mocnych i odpornych skór bawoła indyjskiego oraz ekskluzywnych i wyjątkowych skór kozich.